વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd Recruitment 2023

Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd Recruitment 2023:Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd Published Recruitment Notification For Junior Executive Trainee Posts 2023.Eligible & Interested Candidates Apply Online After Read Official Instructions Given Below.RNSB Recruitment 2023 Good Chance For Those Candidates Who Seeking Job In Rajkot Nagrik Sahakari Bank.
Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd Recruitment 2023

Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd Recruitment 2023

Bank Name: Rajkot Nagrik Sahakari Bank
Posts Name: Junior Executive Trainee
No. Of Vacancy: -
Application Mode: Online
Last Date: 07/03/2023

RNSB Recruitment 2023

  • Junior Executive Trainee

Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd Recruitment Eligibility Criteria

Education Qualification

  • First Class Graduate (Except Arts) OR Post Graduate (Except Arts).
  • Experience : 2 years experience in any Co-Operative bank or any financial institute is preferable. Candidate Should be well versed with Computer knowledge (Freshers may apply)

Age Limit

  • No More Than 30 Years

RNSB Recruitment 2023 How To Apply

  • Eligible & Interested Candidates Can Apply Online Through Official Website jobs.rnsbindia.com Before 07/03/2023

RNSB Recruitment Selection Process

  • Candidates will be selected as per bank rules.

Important Dates

  • Last Date Of Application:07/03/2023

Powered by Blogger.